ค่าโดยสาร | Price

ROUTE 1. Khun-Chang-Khian 2,500 ฿ Round Trip
เส้นทาง 1. ขุนช่างเคี่ยน (ดอกนางพญาเสือโคร่ง) ราคา 2,500 บาท

ROUTE 2. Doi  Pui  1,500 ฿ Round Trip
เส้นทาง 2. ดอยปุย ราคา 1,500 บาท

 

ROUTE 3. Phuping Palace 1,200 ฿ Round Trip
เส้นทาง 3. พระตำหนักภูพิงค์ ราคา 1,200 บาท

ROUTE 4. Wat Phrathat Doi Suthep 900 ฿ Round Trip
เส้นทาง 4. วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราคา 900 บาท

ROUTE 5. Handicraft Village on Bor Sang, San Kamphaeng Road 600 ฿ Round Trip
เส้นทาง 5. หมู่บ้านหัตถกรรม บ่อสร้าง สันกำแพง ราคา 600 บาท

ROUTE 6. Baan Tawai-The Village Of Handicraft  1,000 ฿ Round Trip
เส้นทาง 6. บ้านถวาย ราคา 1,000 บาท 

ROUTE  7.  Elephant Safari 1,500 ฿ Round Trip

เส้นทาง 7. ปางช้างแม่แตง ราคา 1,500 บาท

ROUTE 8. Elephant at work 1,200 ฿ Round Trip
เส้นทาง 8. ปางช้างแม่สา ราคา 1,200 บาท

ROUTE 9. Tiger Kingdom 600 ฿ Round Trip
เส้นทาง 9. คุ้มเสือ แม่ริม ราคา 600 บาท

ROUTE 10. One Day Doi Inthanon Mountain 3,000 ฿ Round Trip
เส้นทาง 10. วันเดย์ ดอยอินทนนท์ ราคา 3,000 บาท

ROUTE 11. White Temple 3,000 ฿ Round Trip เส้นทาง 11. วัดร่องขุ่น ราคา 3,000 บาท

ROUTE 12. White Temple & Black Temple 3,500 ฿ Round Trip
เส้นทาง 12. วัดร่องขุ่น & บ้านดำ ราคา 3,500 บาท

ROUTE 13. One Day Chiang Rai & Goldentriangle 4,500 ฿ Round Trip
เส้นทาง 13. วันเดย์เชียงรายและสามเหลี่ยมทองคำ ราคา 4,500 บาท

         ราคาข้างต้นเป็นราคาค่าโดยสารรถแท็กซี่ (รวมนํ้ามันและคนขับ) เพื่อไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดย

ไม่ใด้รวมค่าตั๋วเข้าชมและค่าบริการทางการท่องเที่ยว