ค่าโดยสาร | Price

ROUTE 1. Khun-Chang-Khian 2,500 ฿ Round Trip
เส้นทาง 1. ขุนช่างเคี่ยน (ดอกนางพญาเสือโคร่ง) ราคา 2,500 บาท

ROUTE 2. Doi  Pui  1,500 ฿ Round Trip
เส้นทาง 2. ดอยปุย ราคา 1,500 บาท

 

ROUTE 3. Phuping Palace 1,200 ฿ Round Trip
เส้นทาง 3. พระตำหนักภูพิงค์ ราคา 1,200 บาท

ROUTE 4. Wat Phrathat Doi Suthep 900 ฿ Round Trip
เส้นทาง 4. วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราคา 900 บาท

ROUTE 5. Handicraft Village on Bor Sang, San Kamphaeng Road 600 ฿ Round Trip
เส้นทาง 5. หมู่บ้านหัตถกรรม บ่อสร้าง สันกำแพง ราคา 600 บาท

ROUTE 6. Baan Tawai-The Village Of Handicraft  1,000 ฿ Round Trip
เส้นทาง 6. บ้านถวาย ราคา 1,000 บาท 

ROUTE  7.  Elephant Safari 1,500 ฿ Round Trip

เส้นทาง 7. ปางช้างแม่แตง ราคา 1,500 บาท

ROUTE 8. Elephant at work 1,200 ฿ Round Trip
เส้นทาง 8. ปางช้างแม่สา ราคา 1,200 บาท

ROUTE 9. Tiger Kingdom 600 ฿ Round Trip
เส้นทาง 9. คุ้มเสือ แม่ริม ราคา 600 บาท

ROUTE 10. One Day Doi Inthanon Mountain 3,000 ฿ Round Trip
เส้นทาง 10. วันเดย์ ดอยอินทนนท์ ราคา 3,000 บาท

ROUTE 11. White Temple 3,000 ฿ Round Trip เส้นทาง 11. วัดร่องขุ่น ราคา 3,000 บาท

ROUTE 12. White Temple & Black Temple 3,500 ฿ Round Trip
เส้นทาง 12. วัดร่องขุ่น & บ้านดำ ราคา 3,500 บาท

ROUTE 13. One Day Chiang Rai & Goldentriangle 4,500 ฿ Round Trip
เส้นทาง 13. วันเดย์เชียงรายและสามเหลี่ยมทองคำ ราคา 4,500 บาท

         ราคาข้างต้นเป็นราคาค่าโดยสารรถแท็กซี่ (รวมนํ้ามันและคนขับ) เพื่อไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดย

ไม่ใด้รวมค่าตั๋วเข้าชมและค่าบริการทางการท่องเที่ยว

         

สำหรับรถตู้ คิดราคาเหมา 11 ชั่วโมงไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงล่วงเวลาเกิน 11 ชั่วโมง

คิดเพิ่มชั่วโมงละ 200 บาท เดินทางออกนอกพื้นที่ต่างจังหวัด

(เพิ่ม)ค่าบริการที่พักให้คนขับคืนละ 500 บาท

ราคารถตู้เริ่มต้นที่ 1,800 บาท ถึง 4,500 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทของรถ ได้แก่ รถตู้ธรรมดา รถตู้ VIP

และรถตู้ VVIP จำนวนที่นั่ง ยี่ห้อ ลูกค้าสามารถโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

099-092-5544