วิธีการชำระเงิน | Payment

ลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารได้ดังนี้
พร้อมเพย์
เลขที่บัญชี : นายจิตริน สุนทรศิลป์
ชื่อบัญชี : (TMB) 081-881-8955
สาขา : (SCB) 099-092-5544
ธนาคารกสิกรไทย KASIKORN BANK
เลขที่บัญชี : นาย จิตริน สุนทรศิลป์
ชื่อบัญชี : 258-2-55951-4
สาขา : ถนนศรีดอนไชย เชียงใหม่
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี : นาย จิตริน สุนทรศิลป์
ชื่อบัญชี : 501-2-90664-0
สาขา : ท่าแพ

เงื่อนไขการชำระเงิน

กรณีจองรถล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ในกรณีค่าโดยสารตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป กรุณาจ่ายค่ามัดจำ 30% ของ อัตราค่าโดยสาร
(ในกรณียกเลิกการเดินทางขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ)