ค่าบริการเหมาจ่าย Call Now 099-092-5544

ค่าบริการเหมาจ่าย Call Now 099-092-5544

      บริการรถแท็กซี่ของเราคิดอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย คิดอัตราค่าบริการใกล้-ใกล ตามจุดที่ไปรับ-ส่ง คิดอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย จากสนามบินเชียงใหม่เป็นจุดศูนย์กลาง มีรถสองขนาดให้ท่านเลือกใช้ ขนาดเล็ก 4 ที่นั่งผู้โดยสาร และขนาดใหญ่ 6 ที่นั่งผู้โดยสาร เราให้บริการเหมาเที่ยวทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด ในอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่ายที่ยุติธรรม

 

          เงื่อนไขการให้บริการ

1.ลูกค้าที่ต้องการเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ควรโทรแจ้งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

2.ลูกค้าที่โทรเรียกใช้บริการด่วนท่านต้องรอแท็กซี่อย่างน้อย 20-30 นาที

3.ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการรถแท็กซี่ หลังเวลาดึก 23:30 น.จนถึง ก่อนเวลาเช้า 06:59 น. กรุณาจองรถล่วงหน้าก่อนเวลา 21:00 น.   (อัตราค่าโดยสารจะปรับเพิ่มขึ้นจากราคาปกติ)

4.ลูกค้าท่านใดที่โทรจองรถล่วงหน้าแล้ว มีความประสงค์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการใช้บริการ กรุณาโทรแจ้งด้วยทุกครั้ง

5.ก่อนรถแท็กซี่จะออกไปให้บริการลูกค้า คนขับจะโทรยืนยันลูกค้าก่อน กรณีติดต่อลูกค้าไม่ใด้แท็กซี่จะไม่ไปรับลูกค้า

 

สำหรับรถตู้ คิดราคาเหมา 11 ชั่วโมงไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงล่วงเวลาเกิน 11 ชั่วโมง

คิดเพิ่มชั่วโมงละ 200 บาท เดินทางออกนอกพื้นที่ต่างจังหวัด

(เพิ่ม)ค่าบริการที่พักให้คนขับคืนละ 500 บาท

ราคารถตู้เริ่มต้นที่ 1,800 บาท ถึง 4,500 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทของรถ ได้แก่ รถตู้ธรรมดา รถตู้ VIP

และรถตู้ VVIP จำนวนที่นั่ง ยี่ห้อ ลูกค้าสามารถโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Call center 099-092-5544                                                                                                                                                                                                                  

จองรถล่วงหน้า Call Now 099-092-5544
เพื่อการเดินทางที่รวดเร็ว ท่านสามารถจองรถล่วงหน้าได้ โดยรถจะไปรอรับท่านทันทีที่ถึงเวลานัดหมาย คิดอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย จากสนามบินเชียงใหม่เป็นจุดศูนย์กลาง โทรมาจองใช้บริการกับเราได้ที่ Call center 099-092-5544 ( 07:00-2..
คลิ๊กดูรายละเอียดทั้งหมด
รถตู้ Van Call Now 099-092-5544
สำหรับรถตู้ คิดราคาเหมา 11 ชั่วโมงไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ล่วงเวลาเกิน 11 ชั่วโมงคิดเพิ่มชั่วโมงละ 200 บาท เดินทางออกนอกพื้นที่ต่างจังหวัด (เพิ่ม) ค่าบริการที่พักให้แก่คนขับคืนละ 500 บาท ราคารถตู้เริ่มต้นที่ 1,800 บาท ถึง..
คลิ๊กดูรายละเอียดทั้งหมด
ค่าบริการเหมาจ่าย Call Now 099-092-5544
บริการรถแท็กซี่ของเราคิดอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย คิดอัตราค่าบริการใกล้-ใกล ตามจุดที่ไปรับ-ส่ง คิดอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย จากสนามบินเชียงใหม่เป็นจุดศูนย์กลาง มีรถสองขนาดให้ท่านเลือกใช้ ขนาดเล็ก 4 ที่นั่งผู้โดยสาร และขนาดใ..
คลิ๊กดูรายละเอียดทั้งหมด
บริการ 24 ชั่วโมง Call Now 099-092-5544
บริการ รับ-ส่ง 24 ชั่วโมง (หลังเวลาดึก 22:59 น.จนถึง ก่อนเวลาเช้า 07:00 น. กรุณาจองรถล่วงหน้า) ทุกสถานที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง คิดอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย จากสนามบินเชียงใหม่เป็นจุดศูนย์กลาง รถจะไปรับท่าน ภ..
คลิ๊กดูรายละเอียดทั้งหมด