จองรถล่วงหน้า Call Now 099-092-5544

จองรถล่วงหน้า Call Now 099-092-5544

          เพื่อการเดินทางที่รวดเร็ว ท่านสามารถจองรถล่วงหน้าได้ โดยรถจะไปรอรับท่านทันทีที่ถึงเวลานัดหมาย คิดอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย จากสนามบินเชียงใหม่เป็นจุดศูนย์กลาง โทรมาจองใช้บริการกับเราได้ที่ Call center 099-092-5544  

( 07:00-23:00 น.)

                   เงื่อนไขการให้บริการ

1.ลูกค้าที่ต้องการเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ควรโทรแจ้งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

2.ลูกค้าที่โทรเรียกใช้บริการด่วนท่านต้องรอแท็กซี่อย่างน้อย 20-30 นาที

3.ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการรถแท็กซี่ หลังเวลาดึก 23:30 น.จนถึง ก่อนเวลาเช้า 06:59 น. กรุณาจองรถล่วงหน้าก่อนเวลา 21:00 น.   (อัตราค่าโดยสารจะปรับเพิ่มขึ้นจากราคาปกติ)

4.ลูกค้าท่านใดที่โทรจองรถล่วงหน้าแล้ว มีความประสงค์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการใช้บริการ กรุณาโทรแจ้งด้วยทุกครั้ง

5.ก่อนรถแท็กซี่จะออกไปให้บริการลูกค้า คนขับจะโทรยืนยันลูกค้าก่อน กรณีติดต่อลูกค้าไม่ใด้แท็กซี่จะไม่ไปรับลูกค้า

จองรถล่วงหน้า Call Now 099-092-5544
เพื่อการเดินทางที่รวดเร็ว ท่านสามารถจองรถล่วงหน้าได้ โดยรถจะไปรอรับท่านทันทีที่ถึงเวลานัดหมาย คิดอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย จากสนามบินเชียงใหม่เป็นจุดศูนย์กลาง โทรมาจองใช้บริการกับเราได้ที่ Call center 099-092-5544 ( 07:00-2..
คลิ๊กดูรายละเอียดทั้งหมด
รถตู้ Van Call Now 099-092-5544
สำหรับรถตู้ คิดราคาเหมา 11 ชั่วโมงไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ล่วงเวลาเกิน 11 ชั่วโมงคิดเพิ่มชั่วโมงละ 200 บาท เดินทางออกนอกพื้นที่ต่างจังหวัด (เพิ่ม) ค่าบริการที่พักให้แก่คนขับคืนละ 500 บาท ราคารถตู้เริ่มต้นที่ 1,800 บาท ถึง..
คลิ๊กดูรายละเอียดทั้งหมด
ค่าบริการเหมาจ่าย Call Now 099-092-5544
บริการรถแท็กซี่ของเราคิดอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย คิดอัตราค่าบริการใกล้-ใกล ตามจุดที่ไปรับ-ส่ง คิดอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย จากสนามบินเชียงใหม่เป็นจุดศูนย์กลาง มีรถสองขนาดให้ท่านเลือกใช้ ขนาดเล็ก 4 ที่นั่งผู้โดยสาร และขนาดใ..
คลิ๊กดูรายละเอียดทั้งหมด
บริการ 24 ชั่วโมง Call Now 099-092-5544
บริการ รับ-ส่ง 24 ชั่วโมง (หลังเวลาดึก 22:59 น.จนถึง ก่อนเวลาเช้า 07:00 น. กรุณาจองรถล่วงหน้า) ทุกสถานที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง คิดอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย จากสนามบินเชียงใหม่เป็นจุดศูนย์กลาง รถจะไปรับท่าน ภ..
คลิ๊กดูรายละเอียดทั้งหมด