แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | Travel

« ย้อนกลับ
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
Thai Elephant Conservation Center 2,000 ฿ Round Trip
ไป-กลับ 1 วัน ราคา 2,000 บาท (รวมนํ้ามันและคนขับ)

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

     ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อสิบปีก่อนที่ อ.งาว ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อฝึกช้างให้ออกไปทำงานด้านชักลากไม้ในป่า แต่ช่วงยี่สิบปีถัดมา รัฐได้ยกเลิกสัมปทานการทำป่าไม้ทั่วประเทศ ทำให้ช้างต่าง ๆ ไม่มีที่อยู่ที่ทำงาน และถูกส่งกลับมาอยู่ที่โรงเรียนฝึกช้าง แต่พื้นที่ที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับจำนวนช้างทั้งหมดได้ จึงได้ย้ายสถานที่มาอยู่ที่ อ.ห้างฉัตรในปัจจุบัน

     ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย มีพื้นที่กว้างขวางจากบริเวณด้านหน้าของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย มีรถบริการนำเข้าสู่ส่วนการแสดงต่าง ๆ ภายใน ปัจจุบันแบ่งพื้นที่เป็น 
-โรงพยาบาลช้าง คอยรักษาดูแลอาการช้างที่ป่วย และลูกช้างที่คลอดใหม่ 
-โรงงานทำกระดาษจากมูลช้าง จำหน่าย และเพิ่มมูลค่าด้วยการทำเป็นกระดาษเขียนจดมาย,ซองจดหมาย,สมุดโน้ต และอื่น ๆ อีก โรงงานผลิตกระดาษจากมูลช้างเปิดให้เข้าชมวิธีทำกระดาษจากมูลช้างด้วย
-โรงงานทำปุ๋ยชีวภาพจากมูลช้าง และโรงงานแก๊สชีวภาพนำไปผลิตไฟฟ้าใช้ภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย(ครบวงจรทีเดียว)
-โรงช้างต้น (ส่วนนี้ไม่ได้เปิดให้เข้าชม)
-และส่วนที่ขาดไม่ได้คือ ลานแสดงช้าง

     ลานแสดงช้าง ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยแห่งนี้ การแสดงช้างจะแตกต่างจากการแสดงช้างที่อื่น(เช่น การนั่ง ยืนสองขา หรือผาดโผนต่าง ๆ) แต่จะเน้นที่กิจกรรมของช้างที่เคยปฏิบัติในงานทำไม้เป็นหลัก โดยเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนสอนช้างทำไม้ในป่า สาธิตการลากจูงไม้แบบเชือกเดียว การดุนไม้ การยกไม้(ใช้งากับงวงช่วยกัน) หรือการลากจูงไม้ในที่คับแคบตามภูเขา และสาธิตการช่วยเหลือกันลากจูงไม้โดยช้างสองเชือกพร้อมกัน การจัดเรียงไม้เพื่อรอการขนย้ายเป็นต้น แต่จะเพิ่มความน่ารักของช้างด้วยการสาธิตการวาดรูปของช้าง(สามารถขอซื้อได้ เงินเข้าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเพื่อช่วยเหลือช้างต่อไป) หลังการแสดงจบนักท่องเที่ยวสามารถซื้ออาหารเลี้ยงช้างได้ (ชุดละ 20 บาท เลือกได้ว่าจะเอาอ้อย หรือกล้วย) เปิดการแสดงในวันธรรมดา เวลา 10.00 และ 11.00 น. ส่วนวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์เพิ่มรอบ 13.30 น. ค่าเข้าชมการแสดงอยู่ที่ 50 บาทสำหรับผู้ใหญ่ บวกค่ารถบริการ 20 บาท เป็น 70 บาทเท่านั้น

     สำหรับนักท่องเที่ยวหากเข้ามาถึงบริเวณด้านในก่อนเวลาแสดง จะมีการแสดงอาบน้ำช้าง(ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม) ช้างอาบน้ำใช้เวลาประมาณ 15 นาที เริ่มเวลา 9.45 น. สำหรับวันธรรมดา และเพิ่มรอบ 13.15 น. ในวันหยุด ท่านจะได้เห็นช้างตัวโตทยอยกันลงในแอ่งน้ำ ดำผุด จุ่มงวงพ่นน้ำใส่ควาญช้าง และรดตัวเอง เมื่อคลายร้อนก็จะขึ้นบกเพื่อไปเตรียมเข้าแสดงต่อไป (ข้อแนะนำ ถ้าคุณนั่งดูช้างอาบน้ำ โปรดระวังบางตัวจะดูดน้ำใส่งวง พ่นใส่คุณ ๆ ที่นั่งแถวหน้า) ข้าง ๆ ที่ช้างอาบน้ำ มีบริการนั่งช้างชมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที ค่าบัตรสามารถสอบถามได้ที่เคาเตอร์จำหน่ายตั๋ว

     และนักท่องเที่ยวท่านใดต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นควาญช้าง ได้ฝึกช้างพร้อมกับได้มาร่วมแสดงการแสดงช้าง หรือพักผ่อนค้างคืนที่นี่ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

การเดินทาง
จากอำเภอเมืองลำปาง ไปตามทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านตัวอ.ห้างฉัตรมุ่งไปทางจังหวัดลำพูน เมื่อถึงประมาณ กม.ที่ 28-29 จะเห็นศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอยู่ฝั่งตรงข้าม กลับรถชิดซ้ายเข้าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ตลอดทางมีป้ายบอกเป็นระยะว่าอีกกี่ กม.ถึงศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.thongteaw.com