แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | Travel

ร้านกาแฟบนต้นไม้ใหญ่
The Giant Chiang Mai 2,500฿ Round Trip
ไป-กลับ ราคา 2,500฿ (รวมน้ำมันและคนขับ)
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
Queen Sirikit Botanic Garden 1,200 ฿ Round Trip
ไป-กลับ ราคา 1,200 บาท (รวมนํ้ามันและคนขับ)
ขุนช่างเคี่ยน
Khun Chang Khian 2,500 ฿ Round Trip
ไป-กลับ 1 วัน ราคา 2,500 บาท (รวมนํ้ามันและคนขับ)
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
Thai Elephant Conservation Center 2,000 ฿ Round Trip
ไป-กลับ 1 วัน ราคา 2,000 บาท (รวมนํ้ามันและคนขับ)
ภูชีฟ้า
Phu Chi Fa 5,000 ฿ One Way
ไปส่งอย่างเดียว ราคา 5,000 บาท (รวมนํ้ามันและคนขับ)
ปาย
Pai 2 Day 1 Night 6,000 ฿
ไป-กลับ 2 วัน 1 คืน ราคา 6,000 บาท (รวมนํ้าม้นและคนขับ)
วัดท่าตอน
Wat Thaton 1 Day 3,500 ฿
ไป-กลับ 1 วัน ราคา 3,500 บาท (รวมนํ้ามันและคนขับ)
วัดพระธาตุลำปางหลวง
Wat Phra That Lampang Luang 2,000 ฿ Round Trip
ไป-กลับ 1 วัน ราคา 2,000 บาท (รวมนํ้ามันและคนขับ)
ผาช่อ
Pha Chor 2,000 ฿ Round Trip
ไป-กลับ ราคา 2,000 บาท (รวมนํ้ามันและคนขับ)
พระธาตุดอยสุเทพ
Doi suthep 900 ฿ Round Trip
ไป-กลับ ราคา 900 บาท (รวมน้ำมันและคนขับ)
น้ำพุร้อนสันกำแพง
San Kam Pang Hot Spring 1,800 ฿ Round Trip
ไป-กลับ ราคา 1,800 บาท (รวมน้ำมันและคนขับ)
ม่อนแจ่ม
Mon Cham 1,800 ฿ Round Trip
ไป-กลับ ราคา 1,800 บาท (รวมน้ำมันและคนขับ)
ดอยอินทนนท์
Inthanon National Park 1 Day Round Trip 3,000 ฿
ไป-กลับ 1 วัน ราคา 3,000 บาท (รวมน้ำมันและคนขับ)
สามเหลี่ยมทองคำ
Golden Tingle 4,500 ฿ 1 Day
ไป-กลับ 1 วัน ราคา 4,500 บาท (รวมน้ำมันและคนขับ)
วัดร่องขุ่น
White Temple 3,000 ฿ Round Trip
ไป-กลับ ราคา 3,000 บาท (รวมน้ำมันและคนขับ)
วัดพระพุทธบาทสี่รอย
Wat Prabudabath Si Roi 1 Day 2,000 ฿
ไป-กลับ 1 วัน ราคา 2,000 บาท (รวมน้ำมันและคนขับ)
ถ้ำเชียงดาว
Chiang Dao Cave 2,000 ฿ Round Trip
ไป-กลับ 2,000 บาท (รวมน้ำมันและคนขับ)
ดอยอ่างขาง
Doi Ang Khang 1 Day 4,500 ฿
ไป-กลับ ภายใน 1 วัน ราคา 4,500 บาท (รวมน้ำมันและคนขับ)
แม่สาย
Mae Sai Border 1 Day 4,500 ฿
ไป-กลับภายใน 1 วัน ราคา 4,500 บาท (รวมนํ้ามันและคนขับ)